Geoblog.pl    piti628    Zdjęcia    Wisłą kajakiem do Bałtyku 8x100 km. (średnio)...    Tuż po starcie
Tuż po starcie
Zobacz wpis z tego miejsca:
302 km
Zobacz cały album z tej podróży:
Wisłą kajakiem do Bałtyku 8x100 km. (średnio)...
piti628
Kowboj
zwiedził 16.5% świata (33 państwa)
Zasoby: 1684 wpisy1684 17 komentarzy17 9417 zdjęć9417 0 plików multimedialnych0